Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa - magister Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Tillfredsställande
Publicerad: 2019-06-18
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Magisterexamen
Ämne: Sophiahemmet högskola - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

SHH verkar för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentrepresentanter ingår i styrelsens högskoleutskott och högskolans övriga råd, nämnder och kommittéer. I ansökan framgår det att studenternas inflytande säkerställs genom kursvärderingar och deltagande i utformning av kursplaner. De av studenterna besvarade kursvärderingarna används som underlag för fortsatt kvalitetsarbete.

Resultat av kursvärderingar återkopplas till studenterna genom en lärplattform och i samband med ny kursstart. Studenterna ges även möjlighet att i utbildningens avslutande kurs göra en programvärdering av hela utbildningen. Programansvarig, kursledning och lärare erbjuder kontinuerlig dialog med studenterna i syfte att utveckla utbildningen och via lärplattformen har studenterna möjlighet att lämna synpunkter även på pågående kurs.

Vid kurs- och programslut genomförs utvärderingar, dessa återkopplas till studenterna och utgör underlag för kvalitetsutveckling. Programansvarig sammanställer en årlig utvecklingsrapport som utbildningsnämnden följer upp. Rapporten innefattar progression, koppling mellan examensmål, lärandemål, läraktivitet och examination, betygskriterier och hur de används, undervisningsformer och aktiviteter, samt på vilket sätt studenternas lärande främjas och hur hänsyn tas till studenternas förutsättningar och behov.

Studenterna engageras i kursutformningen genom att SHH provar olika undervisnings- och arbetsmetoder samt omprövar uppgifter för kurskrav och examinationsformer. Studenterna själva upplever att lärarna är tillgängliga och flexibla samt att utbildningens upplägg bidrar till ett tydligt kritiskt tänkande och vetenskaplig förankring.

Sammantaget är bedömargruppens bedömning att studenters perspektiv är tillfredställande.

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell