Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Klinisk hälsopromotion - magister Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Publicerad: 2018-12-10
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Magisterexamen
Ämne: Sophiahemmet högskola - klinisk hälsopromotion
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Av utbildningsplanen framgår att utbildningen är på 60 hp, helfart, och består av 6 delkurser inom huvudområdet klinisk hälsopromotion, inkluderat ett självständigt arbete om 15 hp. Kurserna benämns; Introduktion till klinisk hälsopromotion 15 hp, Patientperspektiv och personcentrerad vård 7,5 hp, Beteendeförändring för hälsa 7,5 hp, Kliniska forskningsmetoder 7,5 hp, Begrepp och fördelar med klinisk hälsopromotion i patientens vårdkedja 7,5 hp. Målen är utformade utifrån Högskolelagen och Högskoleförordningens examensordning. I ansökan beskrivs hur betygskriterier är relaterade till lärandemål för att studenten skall uppnå målen. SHH arbetar arbetar utifrån målmatriser i programmen för att säkerställa måluppfyllelse. Formativa bedömningar ges till studenten för att stödja lärande. Utbildningsplaner och kursplaner är tillfredsställande.

Bedömningsgrund: Säkring av examensmålen

Utbildningen omfattar 6 obligatoriska kurser på avancerad nivå inom klinisk hälsopromotion inklusive ett avslutande examensarbete på 15 hp. Vid programstart informeras om övergripande mål i utbildningsplanen och vid kursstart om lärandemålen i kursplanen. Examinationen skall vara tydligt kopplad till lärandemålen och betygskriterier som finns tillgängliga vid kursstart. SHH använder målmatriser i programmen för att säkerställa måluppfyllelse samt följa upp utbildningens utformning, genomförande och examination. Utbildningen är utformad med olika angreppssätt för att säkerställa studenternas olika förutsättningar.

Enligt ansökan sker en kontinuerlig progression i klinisk hälsopromotion genom programmet. Lärandemålen är angivna som aktiva verb och ligger på rätt nivå för magisterexamen. I de inlämnade handlingarna syns progression i lärandemålen från lägre nivå av lärande till högre nivå av lärande under kursernas gång. Nivåerna på de inlämnade kursplanerna saknar dock progression i stort; endast första kursen är A1N, övriga är A1F förutom examensarbetet på A1E. Kurser som ligger på A1F borde i sina förkunskapskrav ha högre krav än vad som anges för A1N, så är inte fallet i dagsläget då det saknas systematisk progression i förkunskapskraven för kurserna som kommer efter introduktionskursen. För att påbörja examensarbetet på A1E nivå krävs endast godkänd kurs i Clinical Research Methodology I eller motsvarande, vilket verkar förvånande med tanke på kursens nivå och att detta är sista kursen i utbildningen.

I magisterprogrammets utbildningsplan är behörighetskraven för hela utbildningen mindre specifikt angivna än t ex för Introduction to Clinical Health Promotion, som kräver 180 hp specifikt inom "public health science, healthcare or other relevant social sciences subject area". Dessa borde vara enhetliga för programmet och dess kurser annars uppstår problemet att man är antagen till utbildningsprogrammet men inte behörig till dess första kurs.

Utformning, genomförande och resultat

Den sammanvägda bedömningen är att aspektområdet utformning, genomförande och resultat är tillfredsställande då aspekten Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner) samt aspekten Säkring av examensmålen bedöms som tillfredsställande

Ansvarig utredare:
Josefin Bäckström