Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Klinisk hälsopromotion - magister Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Publicerad: 2018-12-10
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Magisterexamen
Ämne: Sophiahemmet högskola - klinisk hälsopromotion
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

SHH beskriver att programansvarig årligen sammanställer en utbildningsrapport gällande aktuellt utbildningsprogram som utbildningsnämnden granskar. Denna rapport innehåller en bedömning av progression, examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination, betygskriterier och hur de används, undervisningsformer och aktiviteter, hur studenternas lärande främjas samt hur hänsyn tas till studenternas förutsättningar och behov. Högskolan beskriver att studentrepresentanter alltid ska ingå i styrelsens högskoleutskott och övriga kommittéer, råd och nämnder som återfinns på högskolan.

I ansökan beskrivs att kursutvärderingar genomförs i samband med avslut av kurs samt att studenter ges möjlighet att ställa frågor i lärplattformen. Vidare beskrivs att kursutvärderingarna återkopplas till studenterna för att främja inflytandet av studenterna. I det underlag som SHH delgett beskrivs att högskolan avser att återkoppla kursutvärdering i samband med nästa kursstart. SHH har däremot inte beskrivit hur konfidentialitet skall garanteras i kursutvärderingar som helhet. Det framgår inte i underlaget som Sophiahemmet högskola delgett bedömargruppen om Högskolan har tidigare erfarenhet av kursutvärderingar på engelska.

I ansökan framgår att studenter har en aktiv och kontinuerlig dialog med lärare. Studentinflytande garanteras genom att ha kontinuerlig dialog mellan lärare och studenter, återkoppling av kursutvärderingar samt uppmuntran från lärare till kontinuerlig återkoppling från studenter. SHH har genom underlaget visat att man på ett tillfredsställande vis verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

Ansvarig utredare:
Josefin Bäckström