Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Klinisk hälsopromotion - master
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Klinisk hälsopromotion - master

Publicerad: 2018-12-10
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Masterexamen
Ämne: Sophiahemmet högskola - klinisk hälsopromotion
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet högskolas ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området klinisk hälsopromotion

Universitetskanslersämbetets beslut

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att avskriva Sophiahemmet högskolas ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området klinisk hälsopromotion.

Ansökan och ärendets hantering

Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet högskola ansökte den 9 mars 2018 hos regeringen om tillstånd att utfärda masterexamen inom området klinisk hälsopromotion. UKÄ har anmodats att avge ett yttrande över ansökan.

För granskning av ansökan har UKÄ utsett följande bedömare: docent Henrika Jormfeldt, Högskolan i Halmstad (ordförande och sakkunnig), professor Alexandra Krettek, Högskolan i Skövde (sakkunnig), docent Kersti Theander, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland (arbetslivsföreträdare) och Viktor Ahlqvist, studerande, Karolinska Institutet (studentrepresentant).

Bedömargruppens yttrande skickades på delning till Sophiahemmet högskola den 26 november 2018. Den 4 december 2018 inkom Sophiahemmet högskola med en skriftlig återkallelse av sin ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom området klinisk hälsopromotion.

Beslut i detta ärende har tagits av biträdande avdelningschef Viveka Persson efter föredragning av utredare Anders Brantnell.

Ansvarig utredare:
Josefin Bäckström