Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

civilingenjörsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Ansökan beviljas
Publicerad: 2018-11-27
Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ämne: Civilingenjörsexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Styrdokument(utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Det övergripande styrdokumentet för civilingenjörsprogrammet är utbildningsplanen med tillhörande kurslista och kursplaner. Utbildningsplan finns i ansökan i Bilaga 1 och kursplaner i Bilaga 2. De är utformade enligt högskolans mallar och i enlighet med gällande krav i högskoleförordningen.

Vid Högskolan i Gävle har det enligt ansökan inrättats ett System för säkring och utveckling av kvalitet, HIG-STYR 2017/79, fastställt 2017-05-08 (Bilaga 7). Enligt detta system har Utbildnings- och forskningsnämnden ett övergripande ansvar för inrättande av huvudområden, examina och utbildningar. Nämnden fastställer också utbildningsplaner och säkerställer genom granskning att dessa följer högskolelagen och högskoleförordningens examensordning samt de lokala mål som uppställts.

Kvalitetssäkring på kursnivå säkerställs genom att studenterna genomför skriftliga kursvärderingar. Kursvärderingar tas upp i programmens utbildningsråd och i en kontinuerlig dialog mellan utbildningsledare, ämnesansvariga, kursansvariga och övriga lärare inom huvud-/teknikområdet samt i ämnesgruppen.

Ansvars- och beslutsordning för utbildningsplaner och kursplaner framgår av dokumentet Organisation – Ansvarsfördelning och beslutsordning samt i Studieadministrativa riktlinjer. Vid Akademin för teknik och miljö har dessutom riktlinjer för kursplanearbetet och för skrivande av kursplaner fastställts.

Högskolan miljöcertifierades enligt ISO 14001 i juli 2004.

Bedömningsgrund: Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Civilingenjörsprogrammet ska uppfylla examensmålen enligt högskoleförordningen. Dessa övergripande mål tränas och examineras i programmets kurser med progression. Ansökan (tabell 1) beskriver hur varje mål tränas och examineras i flera kurser och det framgår också att godkända studenter ska uppfylla alla utbildningsmålen efter att ha genomgått hela programmet.

Progressionen under utbildningsprogrammets gång redovisas i Bilaga 3 i form av progressionsdiagram för kurser inom matematik och statistik, inom stödkurser och inom teknikområdets kurser. Bedömningen är därmed att lärosätet med det beskrivna upplägget säkerställer studenternas måluppfyllelse.

Kurser ges av lärare som har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (vilket är obligatoriskt för all undervisande personal).

Studenter har inflytande på hur kurser och program genomförs genom skriftliga program- och kursvärderingar.

Utformning, genomförande och resultat

Ansökan innehåller en utbildningsplan som specificerar utbildningsmål i enlighet med högskoleförordningen. För alla kurser som listas i utbildningsplanen presenteras kursplaner, också i enlighet med högskoleförordningen.

I ansökan framgår det att varje utbildningsmål tränas och examineras i flera kurser, vilket torde garantera att studenter uppfyller alla examensmålen för civilingenjörsprogram.

Ansvarig utredare:
Elisabeth Mannerfeldt