Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

civilingenjörsexamen Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2018-11-27
Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ämne: Civilingenjörsexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

Vid Högskolan i Gävle är det Gefle studentkår som innehar kårstatus. Kåren har flertalet representanter i flera olika beslutsorgan och är även representerad i vissa beredande organ. Utbildningsprogrammens respektive programråd har även dessa studenter som ledamöter.

För att upprätthålla god kvalitet i utbildningen genomförs efter varje avslutad kurs en kursvärdering med dels gemensamma frågor och även kompletterande frågor. Kursvärderingen görs på webben via Sunet Survey. En sammanställning görs av varje kursutvärdering som ska finnas tillgänglig för studenterna och denna samt eventuella åtgärder som genomförts ska presenteras för studenterna vid kursstart.

Under intervjun framkom att det finns svårigheter att uppnå en tillfredsställande svarsfrekvens hos kursvärderingarna, men det påtalades samtidigt att högskolan och studentkåren arbetar med att öka andelen svar i samband med kursvärderingarna. De inkomna svaren från kursvärderingarna presenteras på akademirådet vid Akademin för teknik och miljö. Det genomförs även försök kring att utveckla utbildningsråd där studenter och lärare direkt kan diskutera kursvärderingarna.

Varje utbildningsråd har studentrepresentanter och det föreslagna programmet har även det ett utbildningsråd som med tiden kommer att kompletteras med studenter från programmet. Nuvarande utbildningsråd för programmet innehåller studenter från utbildningar inom samhällsbyggnad, för att säkerställa studentinflytandet också under innevarande tidiga fas.

Överlag bedöms högskolan vara förberedd för att ta emot studenter inom det föreslagna utbildningsprogrammet vars behov med stor sannolikhet kommer att kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.

Ansvarig utredare:
Elisabeth Mannerfeldt