Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

civilingenjörsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2018-11-27
Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ämne: Civilingenjörsexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Vid Högskolan i Gävle arbetas det med att integrera jämställdhetsperspektivet på alla plan och i alla steg. Detta innefattar bland annat den dagliga verksamheten, men berör även specifikt de som är beslutsfattare och genomförare.

Enligt högskolans verksamhetsplan ska högskolan arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor och 50 % av dem som anställs under 2018 ska vara kvinnor.

Likaså ska högskolan främja lika rättigheter för alla, såväl personal som studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller ålder.

Enligt ansökan kommer följande områden att prioriteras inom det sökta programmet:

* lika villkor och likabehandling av studenterna oavsett kön ska genomsyra utbildningen,

* utbildning för lärarna inom jämställdhetsintegring genomförs

* säkerställa lärarnas medvetenhet om jämställdhets- och genusfrågor i undervisningen

* vid skrivande av kursplaner tas hänsyn till kvinnors och mäns lärande, val av undervisningsformer, examinationsformer och kurslitteratur

* informationsspridning inom utbildningen

* genom marknadsföringsåtgärder sträva mot jämn könsfördelning bland studenterna

* jämn könsfördelning vid utseende av utbildningsrådets ledamöter

* könsuppdelad statistik vid uppföljningar av studieresultat, studieavbrott och studieuppehåll samt vid granskning av kursvärderingar och programutvärderingar

* i samtliga verksamheter inom utbildningen uppmärksamma och motverka förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier

Ansökan såväl som uppföljande intervjuer visar på att jämställdhetsperspektivet är väl integrerat i verksamheten.

Ansvarig utredare:
Elisabeth Mannerfeldt