Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Konst, teknik och design - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Kungl. Tekniska högskolan
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Design
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som utanför akademin.

Utbildningen är avsedd att vara uttalat tvärdisciplinär med ett starkt hållbarhetsfokus enligt självvärderingen och den allmänna studieplanen: "Görandets praktiker förenas med ett kritiskt akademiskt perspektiv som tillsammans bidrar till innovation och nytänkande". Det redovisas däremot på flera ställen i självvärderingen att de utbildningsansvariga upplever svårigheter att implementera perspektivet i sin verksamhet och att vissa forskningsperspektiv uteblir. Bedömargruppen hade önskat att strategierna för implementering hade beskrivits tydligare samt att det även redovisats vilka satsningar som görs för att nå utbildningens mål för innovation.

Utbildningens beskrivs ha en unik inriktning mot att förena vetenskapliga och konstnärliga perspektiv vilket förväntas ge doktoranderna en god beredskap för en verksamhet som forskare. Från intervjuerna framkom att inga egentliga samtal om karriärvägar efter avslutad forskarutbildning sker, vare sig om möjligheterna att fortsätta inom forskningen eller att arbeta som forskarutbildad designer utanför lärosätena. Detta identifierar bedömargruppen därför som ett utvecklingsområde.

Disputerade designers är efterfrågade inom många samhällssektorer utanför akademin där kunskap om immaterialrättsliga frågor, näringslivets lönsamhet och ekonomistyrda verksamheter kommer alltmer i fokus. Det framgår inte av underlagen om dessa kunskapsområden finns representerade inom ramen för någon av de kurser, projekt eller andra moment som ingår i utbildningen. Att kurserna inbegriper ett stort antal inbjudna forskare som ger doktoranderna inblick i flera forsknings- och verksamhetsområden, både inom och utanför akademin, är enligt bedömarna positivt.

Flera doktorander har aktiva samarbeten med externa parter som del i sin forskningspraktik. Av de individuella studieplanerna framgår att vissa doktorander har samverkan i internationella projekt, men att de flesta har det inte. I de fall sådan samverkan finns saknar bedömarna däremot en beskrivning av hur samarbetena är kopplade till utbildningens tematik, vilket borde ha framgått och exemplifierats. Bedömargruppen finner det viktigt ur ett arbetslivs- och samverkansperspektiv att doktoranderna erbjuds kunskap och färdigheter inom områden som är en del av ett arbetslivsperspektiv utanför akademin, t.ex. entreprenörskap, innovation, ekonomi och anser att detta inte lyfts fram i tillräcklig utsträckning.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Doktoranderna skaffar sig av egen kraft erfarenheter från många olika miljöer, och i seminarieserier och kurser får de tillfälle att föra dialog med andra praktiker. Den förberedelse detta ger för en karriär utanför akademin är viktig. Däremot uppfattar bedömarna att det saknas en dialog eller inslag inom utbildningen om framtida karriärvägar.

Ansvarig utredare:
Yvonne Fors