Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Teknisk psykologi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-09
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som utanför akademin.

Av självvärderingen och intervjuer framgår att forskningssamarbeten finns med Karolinska institutet, Volvo Cars, Boliden, Trafikverket, Ericsson och Mefos. Bedömargruppen anser att forskningen i stora delar kan anses vara industrinära, vilket även framgår av titlarna på arbetena i publikationslistan. Doktoranderna får genom detta kunskaper och färdigheter som är värdefulla i olika industriella tillämpningar. Dessutom får doktoranderna ett värdefullt kontaktnät som kan öppna dörrar för en framtida karriär utanför akademien. Enligt självvärderingen är antalet forskarutbildade som arbetar i industrin god. Det uppges att tre av fyra som senast tagit doktorsexamen arbetar i industrin.

I självvärderingen uppges att forskningsprojekt som sker i nära samarbete med industriella eller andra partners förbereder deltagande doktorander för en karriär även utanför akademien. Bedömargruppen delar denna uppfattning men saknar en systematisk plan för hur detta säkerställs för deltagarna i forskarutbildningen i form av systematisk planering och uppföljning i individuella studieplaner. Detta sker enligt intervjuerna informellt med handledaren.

Det beskrivs i självvärderingen att via alumni som arbetar inom industrin och via övriga industriella kontakter är färdiga doktorer i teknisk psykologi eftertraktade och uppskattade utanför akademin. Bedömargruppen saknar dock en systematisk beskrivning av alumniverksamheten och identifierar detta som ett utvecklingsområde.

I självvärderingen uppges att de flesta doktorander undervisar. Ofta deltar de i grundutbildningskurser till en omfattning av cirka 20 procent av tjänsten. Undervisning är inte obligatoriskt vad bedömargruppen kan utröna från underlaget. Bedömargruppen menar att undervisning är en bra förberedelse för fortsatt arbete både inom akademin och i näringslivet bland annat genom förvärvad pedagogisk skicklighet, något som talar för att även involvera industridoktorander i undervisningen. Bedömargruppen saknar dock en beskrivning av en mer systematisk organisering av undervisning som en del av forskarutbildningen.

Det är inte tydligt angivet i självvärderingen eller intervjuerna hur man för doktoranderna planerar och genomför inhämtande av kunskaper som är relevanta för utbildningens kvalitetssäkring avseende användbarhet och förberedelse för arbetslivet. Bedömargruppen menar att en systematisk plan för en omsorgsfullt utformad karriärplanering som förberedelse för ett arbetsliv inom eller utanför akademin kan ses som ett förbättringsområde.

Beskrivningen av denna bedömningsgrund i självvärderingen och intervjuer är enligt bedömargruppen bristfällig. Att förbereda doktorander för en akademisk karriär innebär enligt bedömargruppen inte enbart av att man förbereder sig genom att undervisa. Att förbereda doktorander för arbete utanför akademin genom att delta i forskningsprojekt med partners utanför akademin är bra men kan knappast anses tillräckligt.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att forskningen i stora delar kan anses vara industrinära och att samverkan med arbetslivet förekommer. Det framgår även av att färdiga doktorer i teknisk psykologi har attraktionskraft för industrin. Bedömargruppen saknar dock en systematisk plan för deltagandet i industrinära forskningsprojekt i forskarutbildningen. Bedömargruppen saknar även en systematisk beskrivning av alumniverksamheten och identifierar detta tillsammans med en utvecklad karriärplanering som utvecklingsområden. Utifrån underlaget för detta bedömningsområde menar bedömargruppen att det föreligger tillräckligt underlag för att kunna anse att det är tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)