Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Maskinkonstruktion - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktorandperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-09
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktorandperspektiv

Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Enligt självvärderingen är doktorander representerade i alla organ som har formellt ansvar för forskarutbildningen. Detta sägs möjliggöra att deras åsikter och synpunkter kan föras fram och att doktorander får ta del av information som berör utbildningen.

Av självvärderingen framgår också att doktorander på individnivå har möjlighet till stort inflytande över hur den egna forskarutbildningen ska utformas, vilket bekräftas vid intervjuerna. Detta sker i dialog med handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen. Dessutom har doktorander möjligheten att ge återkoppling på och utvärdera forskarutbildningskurserna, vilket intervjuerna bekräftar sker på vissa av kurserna. Självvärderingen presenterar också ett viktigt moment för doktoranders återkoppling till utbildningsmiljön i form av det doktorandforum som sammankallas två gånger per termin. Frågor från doktorandforumet vidarebefordras till ett handledarforum, där olika frågor om handledning och forskarutbildning diskuteras gemensamt av alla handledare. Generellt uppfattar bedömargruppen det som ett bra moment, men en farhåga är att med ett litet antal doktorander i forskarutbildningsämnet, så kan inte anonymiteten säkerställas.

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna.

Av självvärderingen framgår att doktorander omfattas av lärosätets arbetsmiljöpolicy. Ett antal olika aktiviteter för att informera doktorander om deras rättigheter och skapa en transparent struktur redovisas. Vidare framgår att den fysiska arbetsmiljön är individuellt anpassad så långt det är möjligt efter den enskildes önskemål. Av självvärderingen framgår att arbetsmiljön för doktorander följs upp under hösten 2018 genom en enkät, vilket bekräftas av intervjun. En farhåga är att med en liten omfattning på forskarutbildningen, så blir anonymiteten ifrågasatt.

Doktorandperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att doktorander får möjlighet att påverka utbildningen genom representation i olika organ. Det finns stora möjligheter att individuellt påverka sin utbildning så som den är utformad. Men eftersom doktorandgruppen är liten finns det en risk att anonymiteten i återkopplingen från doktorander uteblir. Bedömargruppen menar vidare att lärosätet har fungerande rutiner för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktorander.

Ansvarig utredare:
Stella Annani