Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Maskinkonstruktion - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-09
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet såväl inom som utanför akademin.

Av självvärderingen framgår att det finns stora kontaktytor mellan utbildningen och industrin. Det är tydligt att doktorander arbetar i samverkan med industrin. Det framgår även av självvärderingen att forskningsprojekten använder sig av fallstudier och intervjuer i industrin. Det finns stöd i publikationslistan för att flera publikationer är baserade på deltagande av företag, vilket är ett tecken på industrianknytning i forskningen.

Flera anställda på institutionen har varit anställda i företag och det finns en god informell kontakt mellan forskargruppen och alumner från forskarutbildningen som gått vidare till externa anställningar. Bedömargruppen menar att förutsättningar för en god alumnverksamhet finns men att den i dag inte är systematisk, vilket är en möjlig förbättringsåtgärd.

Bedömargruppen saknar även en systematisk uppföljning av samverkan med näringslivet i den individuella studieplanen, vilket identifieras som ett möjligt utvecklingsområde. Det anges i självvärderingen att studenterna som avser fortsätta inom akademin deltar i ansökningar om finansiering. Intervjun bekräftar att så sker i vissa fall, men inte alltid. Detta är däremot inte angivet i den individuella studieplanen, vilket är en brist som också erkänns av lärosätet.

I självvärderingen uppges det vara obligatoriskt med undervisning kopplat till forskarutbildningen. Det är bedömargruppens uppfattning att erfarenhet i undervisning är meriterande för en fortsatt akademisk karriär. Doktorander uppges delta i grundutbildningskurser till en omfattning av cirka 15-20 procent av tjänsten, enligt självvärderingen. Bedömargruppen menar att undervisning även är en bra förberedelse för fortsatt arbete i näringslivet, bland annat genom förvärvad pedagogisk skicklighet. Det anges i självvärderingen att doktorander erbjuds deltagande i industriella mässor och det bekräftas vid intervjuerna att detta är vanligt förekommande. Doktorander deltar i internationella konferenser, vilket framgår av publikationslistan.

Utifrån underlagen är det bedömargruppens uppfattning att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar, och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och utanför akademin.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i arbetslivet både inom och utanför akademin. Ett identifierat utvecklingsområde är ett systematiskt arbete med alumnverksamhet.

Ansvarig utredare:
Stella Annani