Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Maskinelement - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-09
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Personal

Antalet handledare och lärare och deras sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Ämnet maskinelement saknar anställda lärare inom det berörda ämnet, det vill säga möjliga handledare. Den enda inskrivna doktoranden handleds av en professor från ämnet industriell produktion, en professor från mekanik och en teknologie licentiat från industrin. Bedömningen som bedömargruppen gör är att bara industrirepresentanten har helt adekvat kompetens för ämnet maskinelement, även om den akademiska kompetensen för övriga handledare inte betvivlas. Det finns planer på att återbesätta en professur och ett lektorat, men det är inte möjligt att beakta i bedömargruppens arbete hur detta framskrider eller om det kan innebära en återuppbyggnad av ämnet. Bedömargruppen anser att rekryteringarna förvisso är en förutsättning för att på lång sikt säkerställa vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom ämnet maskinelement, men det råder inte något tvivel om att det i dagsläget helt saknas handledare och lärare i ämnet, trots att behovet också är mycket litet med bara en inskriven doktorand.

Forskarutbildningsmiljö

Forskningen i den aktuella miljön har inte en sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker inte med det omgivande samhället nationellt eller internationellt.

Det finns i dag ingen existerande forskarutbildningsmiljö i ämnet. Forskarutbildningsämnet finns inom en institution som täcker upp för att den enda inskrivna doktoranden har en miljö som svarar för en tillräckligt god forskarutbildning, men självvärderingen visar inte tydligt på att miljön säkerställer en stabilt hög kvalitet. Lärosätet hänvisar i sin redogörelse av miljön till en historik och en vision, vilket bedömargruppen inte anser är tillräckligt för att göra någon annan bedömning än att forskarutbildningsmiljön är av låg kvalitet. Bedömargruppen anser att intervjuerna visar att situationen är en mycket temporär lösning för den inskrivna doktoranden, men att forskningen inom ämnet i den aktuella miljön är i det närmaste obefintlig.

Förutsättningar

Inte tillfredsställande

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Förutsättningar är att det inte är tillfredsställande. Det finns inget lärarkollegium med adekvat kompetens för handledning och forskarutbildningsmiljön är obefintlig. Knappt någon forskning sker inom ämnet för forskarutbildningen.

Ansvarig utredare:
Stella Annani