Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Maskinelement - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktorandperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-09
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktorandperspektiv

Doktoranden ges inte möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Självvärderingen beskriver inte hur doktorander inom maskinelement får inflytande över sin forskarutbildning, utan bedömargruppen hänvisas till att bedöma närliggande ämnen. När det gäller doktorandinflytande finns det viss relevans i att hänvisa till strukturen på institutionen som inkluderar flera forskarutbildningsämnen, eftersom processer och rutiner för doktorandinflytande inte behöver vara ämnesspecifika. Självvärderingen beskriver att doktorander har inflytande i alla organ på Lunds universitet, men preciserar inte hur doktorander i ämnena på institutionen specifikt får möjlighet till detta inflytande. Bedömargruppens tolkning utifrån självvärderingen är att det finns ett doktorandråd som involverar alla doktorander. Ordförande för doktorandrådet för en kontinuerlig dialog med ledningen på institutionen. Det framgår däremot inte om detta är på initiativ av doktoranderna eller om det finns en formell process för det. Det senare vore önskvärt. Den beskrivning som självvärderingen tillhandahåller av doktorandernas arbetssituation ger inte en tillräckligt konkret beskrivning för att bedöma doktorandernas inflytande över sin utbildning.

Utbildningen säkerställer inte en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden.

Bedömargruppen tror sig kunna bedöma att den fysiska arbetsmiljön för forskarutbildningen är tillräckligt bra, eftersom man finns i moderna lokaler med en medvetenhet om krav på den fysiska arbetsplatsen. Men den psykosociala arbetsmiljön kan ifrågasättas. Det baseras främst på att forskarutbildningen i det närmsta är obefintlig med avsaknad av handledning och doktorandkollegor. Däremot finns det doktorandkollegor inom närliggande ämnen som väger upp en del av det som saknas i den forskarutbildning som bedömningen avser. För en eventuell återuppbyggnad av ämnet är det en styrka att doktorandmiljön inte ses som en fråga som är enskild för ett ämne, utan att det finns ett ansvar för detta på institutionen.

Doktorandperspektiv

Inte tillfredsställande

Doktorander på institutionen är delaktiga i beslutsorgan som är gemensamma för lärosätet. Men det framgår inte av självvärderingen hur doktorander inom ämnet kan få inflytande i dessa organ, och det är otydligt hur doktorander påverkar forskarutbildningen. För den här specifika forskarutbildningen är det dessutom mycket otydligt, eftersom den för närvarande beskrivs i marginell utsträckning och det saknas både en forskarmiljö och ett lärarkollegium med adekvat kompetens i ämnet. Den fysiska miljön nämns inte i självvärderingen. Bedömargruppen sluter sig till att den psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredsställande, eftersom den är i det närmaste obefintlig.

Ansvarig utredare:
Stella Annani