Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Industridesign - licentiat- och doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Industridesign - licentiat- och doktorsexamen

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Umeå universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Design
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Samlat omdöme: Hög kvalitet

Bedömning med motivering: Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömargruppen finner förutsättningarna för Umeå universitet att bedriva forskarutbildning i design som tillräckliga, och uppfattar institutionen erbjuder en internationell utbildningsmiljö som samverkar med andra ämnen, samt en tydlig struktur på lärandemoment och uppföljning som är välordnad och uppfyller kraven i den allmänna studieplanen. Studiomiljön som doktorandernas gemensamma plats, med verkstäder delade med grundutbildningen fungerar bra. Forskningsmiljön är samtidigt sårbar, vilket bedömarna identifierar som en utmaning för lärosätet, där behov av fler seniora forskare med egen forskning i miljön behöver vara en prioriterad satsning genom fasta forskningsresurser och projektmedel. Med den låga personaltätheten blir doktoranderna den centrala resursen för att upprätthålla en levande och dynamisk forskarutbildningsmiljö, vilket verkar fungera med de nio nu antagna doktoranderna, men som också innebär en sårbarhet.

Forskarutbildningens utformning och genomförande är tydligt avgränsad med den allmänna studieplanen. Genomförandet är enligt bedömarna således anpassat till den allmänna studieplanen, med lärandemoment som motsvarar denna. Ämnet arbetar aktivt med att utveckla moment i samarbete med andra expertisområden, men ett utvecklingsområde kan vara att ge mer plats åt det tvärvetenskapliga i de egna lärandemomenten. Resultatuppföljning sker förutom genom sedvanlig examination, genom en omfattande process för de individuella studieplanerna. I många fall uppfattades det arbetet som ett välkommet tillfälle till dialog om forskningen med de seniora forskarna, men upplevs i andra fall som en kontrollstation eller som en administrativ uppgift. De två senare beskrivna upplevelserna riskerar att urholka syftet med en konstruktiv dialog, och i stället driva på en mer administrativ överstyrning. Det måste också ges utrymme till fler dylika möjligheter till dialog och deltagande utöver diskussionerna om de individuella studieplanerna.

Lärosätet uppmärksammar att jämställdheten inom fältet har brister, vilket avspeglar sig i jämställdhetsutvecklingen inom ämnet. Trots ett aktivt arbete med att försöka förbättra jämställdheten upplever institutionen inte att ansträngningarna lyckats fullt ut.

Doktorandernas perspektiv tas tillvara systematiskt inom ramen för lärosätets och fakultetens resurser, samt fångas upp i den omfattande processen med individuella studieplaner. Huruvida den processen är för omfattande är en fråga som bör fångas i samband med nyrekryteringar av seniora forskare.

Forskarutbildningens projekt sker ofta i samverkan med externa aktörer, vilket sätter sin prägel på forskningen. Forskarutbildningen är också upplagd med utgångspunkt i att karriären efter utbildningen ligger utanför akademin, och i sammanhang där individen är ensam i sin spetskompetens. Här saknar bedömargruppen viss koppling till en fortsatt karriär inom akademin som det också bör ges förutsättningar till, där bland annat högskolepedagogik är ett inslag som skulle kunna vidareutvecklas.

Ansvarig utredare:
Yvonne Fors