Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Industridesign - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktorandperspektiv

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Umeå universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Design
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktorandperspektiv

Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Av självvärderingen framgår att doktorander är helt inkluderade i alla de sammanhang som rör lärosätets dagliga verksamhet och får förutsättningar att aktivt delta i universitetets övergripande verksamhet och verksamhetsutveckling, vilket även bekräftas av intervjuerna. Doktorander är också medräknade i alla de kommunikations- och informationskanaler och fora som gäller anställda, såsom personalmöten, skolmöten, e-postlistor, intranät, etc. Målet beskrivs vara att skapa en "inkluderande kultur", vilket formellt säkras genom inkludering av doktorander i förväntade beslutande och rådgivande organ. Den internationella sammansättningen av doktorandgruppen kräver också en tydlig introduktion till detta.

Doktoranderna finns representerade i kollegialt sammansatta organ, som säkerställer att doktoranderna får ta del av information och kan påverka i frågor som berör dem. Lokalt på lärosätet är forskarstuderande organiserade i ett doktorandråd, som doktoranderna själva formerar och driver, och som också fungerar som ett officiellt organ i samråd med institutionen. Inom doktorandrådet bereds frågor och representanter till olika grupper och råd utses. Representation i olika råd och arbetsgrupper fördelas så att alla doktorander under sin utbildningstid får minst ett års aktivt deltagande i någon grupp eller råd. Doktorander är formellt representerade i programrådet för forskarutbildning, i en lokal samverkansgrupp och har närvarorätt vid beslutsmöten. Doktoranderna kan även välja att vara studentfackligt organiserade vid Umeå universitet.

Doktoranderna har möjlighet att påverka sin utbildning på tre nivåer: individuell-, kurs- och utbildningsnivå. Under arbetet med de individuella studieplanerna följs doktorandernas individuella utveckling och progression, vilket följs upp under hela utbildningen.

Utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranden.

Bedömargruppen uppfattar att det finns goda möjligheter för den enskilde doktoranden att påverka sin studiesituation, arbetsmiljö, inriktning och kvalitet på utbildningen. Övergripande arbetsmiljöstruktur omfattar förebyggande, säkerställande och uppföljning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Handledningssamtal mellan doktorand och handledare om psykosocial arbetsmiljö och belastning görs regelbundet. Frågor som rör handledarsituationen tas upp med studierektorn.

Utöver en informell introduktion till Umeå universitet arrangeras även en introduktionsdag för nya doktorander med syfte att tydliggöra för doktoranden om de dubbla roller som det innebär att vara både anställd och student samtidigt.

Doktorandrådet spelar en viktig roll för att ge doktoranderna direkt inflytande över arbetsmiljön. Vid anställning får doktoranden en arbetsplats i kontorslandskap samt dator och nödvändig IT-utrustning. Institutionens laborationslokaler finns tillgängliga för doktoranderna. Årliga arbetsmiljöronder sker och doktoranderna är representerade vid personaldagar och utvärderingar. Identifierade problem tas om hand av studierektorn, Studenthälsan eller Umeå universitets personalhälsovård Feel Good.

Samtliga doktorander har en egen budget för resor och konferenser som de själva ansvarar för. Planering och godkännande görs i samband med den individuella studieplanen och garanterar internationell mobilitet. Beroende av institutionens förutsättningar ligger summan på cirka 30 000 kr/år.

Doktoranderna förefaller väl inkluderade i både formella organ, där form och innehåll av programmet justeras, samt i den dagliga akademiska miljön.

Doktorandperspektiv

Tillfredsställande

Doktoranderna är delaktiga i både Umeå universitets och fakultetens olika nämnder och organ för verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling samt i kollegiala sammanhang. Bedömargruppen upplever ändå att det finns ett behov av att i organisationen tydliggöra ansvar och befogenheter för handledare respektive närmaste chef när det gäller uppföljning av arbetsmiljö, tjänstgöringsplan, etc.

Ansvarig utredare:
Yvonne Fors