Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Örebro universitet
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studenterna finns representerade dels i beslutande organ, dels i de organ som arbetar med utbildningens systematiska kvalitetsarbete och utveckling. De formella kraven på studeranderepresentation är säkerställda, men om studenterna inte deltar aktivt i dessa aktiviteter blir studenternas möjligheter att påverka begränsade. Några åtgärder för att öka studenternas engagemang nämns inte. Bedömargruppen anser att detta är något som lärosätet bör arbeta aktivt med.

Enligt självvärderingen får studenterna stora möjligheter att påverka undervisningen medan utbildningen pågår. Det sker genom att studenter och lärare i början av en kurs gemensamt diskuterar sig fram till arbetsformer och till hur läraren på bästa sätt kan lägga upp kursen. Under vårterminerna genomförs studentdialoger med avgångsstudenter, vilket är en styrka. Regelrätta studentdialoger planeras från hösten 2018 och framåt. Lärosätet genomför systematiskt digitala utvärderingar som studenterna kan besvara anonymt. Även om svarsfrekvensen på den typen av utvärderingar har varit låg menar lärosätet att de har hörsammat de åsikter som studenterna har framfört. Som komplement till skriftliga utvärderingar nämns också mitterminsvärderingar och diskussioner i seminariegrupper. Studenterna uttrycker i sin intervju att de alltför sällan får någon återkoppling på de utvärderingar som görs. Det kan vara en förklaring till det låga deltagandet. Lärosätet bör åtgärda den bristande återkoppling som studenterna kritiserar.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Lärosätet erbjuder goda möjligheter för studenterna att delta i beslutande och beredande organ. Studenter medverkar också i ett antal kurs-, termins- och programvärderingar. Eftersom det är låg svarsfrekvens på kursvärderingarna kompletteras dessa med mitterminsvärderingar i seminarieform, som innebär att förändringar och förbättringar kan göras under kursens gång. Lärosätet bör beakta studenternas kritik mot bristande återkoppling efter genomförda utvärderingar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)