Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Lärosätet beskriver i självvärderingen sitt arbete för att stärka arbetslivsanknytningen och för att ge studenterna möjlighet att möta olika typer av verksamheter som på olika sätt ska ge dem beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Adjungerade lärare medverkar kontinuerligt i utbildningen.

Studenterna bedriver fältstudier och under den verksamhetsförlagda utbildningen ska de få stifta bekantskap med skolor i olika socioekonomiska miljöer. Vidare arbetar lärosätet systematiskt med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i utbildningen. Dock menar lärosätet att området skulle behöva stärkas ytterligare.

Det är otydligt hur lärosätet i samverkan med det omgivande samhället mer konkret arbetar med frågor om till exempel mångkultur eller fritidshemmets förändrade uppdrag. Här saknas även en redogörelse för hur man arbetar med att stärka utbildningens grund i beprövad erfarenhet. Fokus är snarare något ensidigt på den vetenskapliga grunden. Detta präglar både utbildningens innehåll och arbetsformer.

Samverkan med det omgivande samhället sker bland annat genom det nätverk för handledare inom

den verksamhetsförlagda utbildningen som lärosätet har byggt upp, och genom ett regionalt samverkansråd. Det framgår dock inte hur arbetslivets representanter mer konkret har möjlighet att

påverka utbildningens innehåll.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

I de underlag som bedömargruppen har haft till sitt förfogande beskriver lärosätet hur man i dagsläget samverkar med det omgivande samhället i frågor som är relevanta för grundlärarutbildningen.

Adjungerade lärare medverkar kontinuerligt i utbildningen. Studenterna bedriver fältstudier och under den verksamhetsförlagda utbildningen ska de få stifta bekantskap med skolor i olika socioekonomiska miljöer. Det är dock något otydligt hur lärosätet konkret och i samverkan med det omgivande samhället arbetar med frågor om till exempel mångkultur eller fritidshemmets förändrade uppdrag.

Här saknas även en redogörelse för hur man arbetar med att stärka utbildningens grund i beprövad erfarenhet. Trots dessa svagheter menar bedömargruppen att utbildningen är utformad och genomförs i samverkan med det omgivande samhället på ett tillfredsställande sätt.

Samlat omdöme

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)