Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Borås
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Bedömningen grundar sig på att självvärderingen och intervjuerna visar att utbildningen i sin helhet har en stark professionsanknytning, vilket också borde indikera relevant samverkan med det omgivande samhället. Samverkan sker främst genom mentorskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU ter sig samverkan så att studenterna får så relevanta placeringar som möjligt i relation till studiernas aktuella innehåll. Samarbetet beskrivs fungera väl och de flesta studenter, dock inte alla, får tillräckligt med stöttning. Lärosätet erbjuder en handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng och bjuder in alla VFU-lärare till VFU-dagar, som dock inte är särskilt välbesökta.

Lärosätet lyfter i självvärderingen problematiken med den höga omsättningen av VFU-lärare. Omsättningen försvårar lärosätets arbete med att placera alla studenter hos VFU-lärare med rätt behörighet och handledarutbildning. Därför har lärosätet inlett ett samarbete med Borås stad för att stärka samarbetet och bättre kunna möta studenternas behov. Lärosätet ser mer tid för handledning och kompetensutveckling för VFU-lärare som ett utvecklingsområde. Samarbete med det omgivande samhället sker också i programrådsmöten, som ses som en bro mellan högskola, studenter och externa aktörer. Därtill kommer studiebesök som görs inom ramen för olika kurser och program.

Av intervjuerna framgick att lärosätet använder alumner på olika sätt, till exempel som föreläsare och förebilder. Alumnerna inspirerar studenterna till att skriva kunskapsöversikter och självständiga arbeten, och ingår dessutom i vissa lärarlag som exempelvis i undervisningen om informations- och

kommunikationsteknik (IKT).

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det sker främst genom mentorskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Av intervjuerna framgick även att alumnerna används som förebilder och föreläsare. Ett problem är att det är hög omsättning på lärarna inom VFU, och att lärosätets VFU-dagar inte är så välbesökta. Lärosätet har inlett ett samarbete med kommunen för att

stärka samarbetet och för att på sikt förhoppningsvis minska omsättningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)