Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Stockholms universitet
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Det formella inflytandet för lärarstudenter på institutionen sker genom att de genom studentrepresentation får möjlighet att aktivt delta i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna är representerade i institutionsstyrelsen, programrådet, beredande organ samt i utvärderingar på kurs- och programnivå. Studenterna får även under kursernas gång möjlighet att i en "mitt i kursen-värdering" ge synpunkter och förslag till mindre förändringar, vilka lärosätet sedan genomför under pågående kurs. Ett utvecklingsområde är arbetet med att utveckla

åtgärder för att höja svarsfrekvensen i utvärderingar.

Självvärderingen beskriver också strukturer för det informella studentinflytandet. Vidare framhåller lärosätet möjligheten att föra kommunikation om kurser och utbildningen som helhet med studievägledare, studierektor och programansvarig. Ytterligare exempel på hur studenterna

involveras är upptaktsdagar och introduktionsdagar varje termin inför ny antagning till programmet.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen vill sammanfattningsvis framhålla de mångsidiga möjligheter som studenterna, via olika formella kommunikations- och beslutsstrukturer, har att utöva inflytande över utbildningens innehåll och genomförande. Lärosätet erbjuder också studenterna ett utbud av möjligheter att utöva inflytande via olika informella kanaler. Sammantaget har studenterna således formellt och informellt

möjligheter att ge synpunkter på och bidra till utvecklingen av utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)