Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Mälardalens högskola
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Utifrån självvärderingen bedömer bedömargruppen att arbetslivets perspektiv är centralt i utbildningen. Ett tecken på det är att lärosätet har anställt adjungerade adjunkter som också arbetar i skolan. Lärosätet organiserar återkommande träffar med handledare på övningsskolorna, och förstelärare på skolorna har ledande roller I de VFU-seminarier som studenter, kursledare och VFU- handledare deltar i. Kontaktpersoner för VFU:n på lärosätet och skolhuvudmännen samverkar kring VFU-kursernas innehåll och utformning. I självvärderingen framstår kopplingen mellan skolorna och lärosätet som välfungerande. I intervjuerna framkommer dock viss kritik som rör administrationen av VFU, administrationen av fältstudier samt kommunikationen mellan skolorna och lärosätet i anslutning till VFU:n och fältstudierna.

Inom matematikämnet prövas uppgifter som har stark koppling till det förändrade yrkeslivet. Studenterna får bland annat verktyg för att analysera och bedöma läromedel. Likaså ger de frekventa fältstudierna studenterna stor möjlighet till att samverka med arbetslivet kontinuerligt.

Genom samverkansplattformen Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) sker samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, forskning och VFU, exempelvis genom årligen förekommande aktiviteter med bland annat föreläsningar som är öppna för lärare. Alumnverksamhet är under uppbyggnad. Samverkan sker också genom att skolhuvudmännen i regionen tillsammans med lärosätet står för en samproducerad lärarutbildning för redan verksamma lärare utan utbildning. Det finns även ett branschråd för grundlärarutbildningen. En styrka är att studenterna under alla kurser genom utbildningen har tillgång till skolor för fältstudier.

Bedömargruppen bedömer att den mängd insatser som görs ger ett bra och tillräckligt stöd för att utbildningen ska vara användbar och ge beredskap för att möta förändringar i arbetslivet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Av de underlag som bedömargruppen har tagit del av framgår att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta

förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Som en styrka vill bedömargruppen särskilt framhålla att lärosätet har börjat bygga upp alumnnätverk och att man tillsammans med skolhuvudmän samproducerar lärarutbildning. När det gäller kommunikationen med VFU-lärare och administrationen av VFU och fältstudier ser bedömargruppen dock ett utvecklingsområde.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)