Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Den samverkan och det samarbete som lärosätet beskriver i självvärderingen ger bilden av att utbildningen är utformad på så sätt att den är användbar för studenterna och att det finns goda förutsättningar att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet ger flera exempel på hur övningsskolor, VFU-handledare, gästföreläsare från skolor samt kontakter och aktiviteter genom VFU och övningsskolor lägger grunden för detta. Cirka 50 procent av studenterna gör sin VFU i regionen och av dessa gör flertalet VFU inom skolor kopplade till övningsskoleprojektet. Bedömargruppen anser att VFU-organisationen framstår som välfungerande. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället genom att bjuda in exempelvis gästföreläsare från olika skolor, liksom forskare från det egna lärosätet för att tala om exempelvis jämställdhet, digitalisering och integrering av nyanlända. Lärare från lärosätet är även ute i övningsskolorna där samverkan sker och där skolorna får del av ny forskning och utvecklingsarbeten. Samarbetet mellan lärosätet och övningsskolorna innebär bland annat att lärare från övningsskolorna bidrar med praktiknära didaktik i lärarutbildningens teoretiska kurser. Vid övningsskolorna finns fler VFU-handledare med handledarutbildning än i övriga verksamheter. Dessa handledare har fördjupad kunskap om handledarrollens betydelse för studenternas utveckling inom sin profession. Bedömargruppen anser att det nära samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna ger möjligheter för lärarutbildare, lärare på fältet och studenter att samverka för att ge studenterna verktyg för att möta arbetslivet och dess förändringar.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad på så sätt att den är användbar för studenterna och det finns goda förutsättningar att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Samverkan med det omgivande samhället bedöms fungera tillfredsställande. Av betydelse för detta är övningsskoleprojektet som på olika sätt knyter skolor och lärosäten närmare varandra och möjliggör samverkan på olika nivåer, vilket kommer studenterna tillgodo.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)