Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Lärosätet framhåller i självvärderingen och i intervjuerna att ett aktivt arbete kring kompetensutveckling och kontinuerlig samverkan skapar goda förutsättningar för utbildningens användbarhet. Ett exempel på samverkan är Regionalt utvecklingscentrum, RUC, som beskrivs som en länk mellan lärarutbildningen och det omgivande samhället. Ett annat exempel är den samverkan som sker mellan lärosätet och övningsskolorna kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Alumners medverkan i programrådet och på programdagar ger återkoppling på hur utbildningen förbereder studenterna för att möta förändringar i arbetslivet. Alumner medverkar även i kursen Utvecklings- och utvärderingsarbete. Bedömargruppen uppfattar att den samverkan som sker bidrar till att föra samman olika aktörer som kan bidra till att utveckla en bra lärarutbildning.

Som ett gott exempel på hur gemensamma intressen kan tillföra ett mervärde för samtliga inblandade parter vill bedömargruppen lyfta fram den samverkan som sker mellan utbildningens högskoleförlagda delar och VFU. Särskilt central är den samverkan som sker mellan lärosätets VFU-lärare, de lokala VFU-handledarna på övningsskolorna och skolhuvudmännen. Lärosätet framhåller att samarbetet bidrar till att skapa en gemensam bild av och ett gemensamt ansvar för studenternas professionsutveckling, vilket bedömargruppen ser som positivt. Även alumners erfarenheter tas tillvara i programråd och via enkäter. Det stärker kopplingen mellan utbildning och ett arbetsliv i förändring. I intervjuerna framkom även att flera lärare har bedrivit praxisnära forskning i anslutning till övningsskoleprojektet. Sammantaget menar bedömargruppen att den samverkan som finns med det omgivande samhället bidrar till att utveckla utbildningens användbarhet och till att förbereda studenterna för det kommande arbetslivet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället till exempel genom samarbetet med det regionala utvecklingscentrumet, RUC. Den samverkan som sker mellan de högskoleförlagda- och de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen utgör ett gott exempel på hur gemensamma intressen kan tillföra ett mervärde för samtliga inblandade parter. Alumnernas erfarenheter tas även till vara vilket stärker kopplingen mellan utbildning och ett arbetsliv i förändring.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)