Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Bedömargruppen anser att lärosätet har flera informationskanaler för att ta vara på studenternas synpunkter. Det framkommer att lärosätet har genomfört ett förbättringsarbete de senaste åren för att stärka dessa informationskanaler, bland annat genom att ge studentkåren en egen webbplattform. Studenterna har möjlighet att medverka i utbildningens kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningen genom representationer i formella organ.

Lärosätet genomför kursvärderingar och programvärderingar efter varje avslutad kurs och dessa ligger sedan till grund för kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Dock har studenternas gensvar varit svagt, vilket har lett till att vissa lärare har avstått från att skriva kursrapporter på grund av bristande underlag. Lärosätet har infört en rad åtgärder för att öka deltagandet och stärka bristerna. En av åtgärderna för att öka studentengagemanget var att 2017 inrätta ett studentforum där lärare och representanter för de olika studentgrupperna möts i en dialog. Detta har förstärkt studentengagemanget på ett påtagligt sätt. I forumet får studentrepresentanter från utbildningen möjlighet att träffas för att diskutera utbildningen och komma med synpunkter och förslag till förbättringar. Detta anser bedömargruppen vara en god väg till framgång.

Lärarna ska skriva kursrapporter med utgångspunkt i kursvärderingarna. Kursrapporter för fakultetens campusförlagda kurser ska publiceras i anslutning till kursplanerna på lärosätets webbplats. Lärosätet genomför programvärdering varje år, där studenter som är i slutet av sin utbildning erbjuds att svara på en så kallad exitenkät och delta i fokussamtal om måluppfyllelse, bemötande, möjlighet till inflytande, kvalitet och yrkesrelevans. Det framkommer dock inte av underlagen hur lärosätet kommunicerar resultaten från utvärderingar och enkäter till studenter och VFU-lärare för att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Detta ser bedömargruppen som något som lärosätet kan utveckla framöver.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att bedömningsområdet Studentperspektiv är tillfredsställande. Den sammanvägda bedömningen visar att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande både genom deltagande i formella organ och informellt via dialog och utvärderingar. Bedömargruppen anser att lärosätet har flera informationskanaler för att ta vara på studenternas synpunkter. För att öka studentengagemanget har lärosätet inrättat ett studentforum där lärare och representanter för de olika studentgrupperna möts i en dialog. Detta har förstärkt studentengagemanget på ett påtagligt sätt, vilket bedömargruppen vill lyfta som ett gott exempel på åtgärd.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)