Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Det finns en bra organisation för att utveckla utbildningen tillsammans med olika aktörer såsom studenter och skolhuvudmän. Information, kunskap och synpunkter tas tillvara genom olika forum samt genom utvärderingar. Utbildningen är bland annat anpassad till arbetslivet genom partnersamverkan med skolor och fritidshem, och lärosätet följer upp avtalet för samarbetet mellan lärosätet och skolhuvudmän kontinuerligt.

Vad avser samverkan med det omgivande samhället visar lärosätet på många goda samarbetskanaler. Bland annat har man en årlig uppföljningsdag för de skolor som ingår i övningsskoleprojektet. Lärosätet anordnar också arbetsmarknadsdagar och en inspirationsdag för läraryrket. Utbildning för handledare finns, både på grundläggande och på mer avancerad nivå. Det finns också olika forum för kontakter mellan verksamheter och lärosätet. I förberedelserna för det kommande arbetslivet finns särskilda kopplingar till de lärosätesspecifika, lokala målen om interkulturalitet och andraspråksperspektiv.

Sammanfattningsvis framstår arbetet med att utveckla studenternas arbetslivsberedskap som tillfredsställande. Studenterna har tillgång till sin skola för verksamhetsförlagd utbildning för att samla empiri till uppgifter i campusförlagda kurser för att på så sätt få stöd i att analysera verksamheten med kritisk distans. Det är dock oklart hur dessa aktiviteter organiseras och följs upp, vilket bedömargruppen ser som ett område att utveckla vidare för lärosätet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Studenterna har tillgång till sin skola för verksamhetsförlagd utbildning för att samla empiri till uppgifter i campusförlagda kurser för att på så sätt få stöd i att analysera verksamheten med kritisk distans. Vad avser samverkan med det omgivande samhället visar lärosätet på många goda samarbetskanaler. Bland annat har man en årlig uppföljningsdag för de skolor som ingår i övningsskoleprojektet

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)