Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Beskrivningen i självvärderingen ger bilden av att studenterna har goda möjligheter att medverka i utbildningens kvalitetsarbete och i utvecklingen av utbildningen. Lärosätet genomför kursvärderingar efter varje avslutad kurs och dessa tillsammans med programvärderingar ligger till grund för kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Vid intervjuerna framkommer något olika bilder av hur väl kursvärderingarna och studentrepresentationen fungerar. Svarsfrekvensen på utvärderingarna blir lägre ju längre in i utbildningen studenterna kommer och feedbacken på dessa framstår som något svag. Lärosätet lyfter dock fram att både studenterna som gjort utvärderingen och de nya studenterna som påbörjar kursen får ta del av resultaten och får höra vad som utvecklats och vilka förändringar som gjorts. Bedömargruppen ser utifrån underlaget att det finns anledning att arbeta vidare och försöka öka studentdeltagandet i utvärderingar, samt att även utveckla arbetet med den återkoppling som ges.

I självvärderingen anger lärosätet exempel som belyser såväl informella kontakter som formella inslag, som exempelvis representation i programråd, liksom vikten av att genom hela utbildningen föra en dialog med studenterna om läraryrkets komplexitet. Samtliga studenter i termin 3, 5 och 7 inbjuds att delta i programråd. Det finns även möjligheter för studenterna att delta i ledningsgruppen. Vid intervjuerna ges konkreta exempel på åtgärder som utbildningen vidtagit efter att studenter rest behov. Utifrån studenternas kommentarer görs också, från och med hösten 2019, en stor omstrukturering av kursernas placering inom programmet. Studentrepresentationen anges vara låg och verkar helt saknas i vissa sammanhang. Att utbildningen ges på distans anges som en försvårande omständighet för att få studenter att medverka på möten. För att nå ut bättre till dem har de obligatoriska träffar som sker på campus börjat användas som arena för att få in synpunkter och för att delge studenterna information om förändringar och liknande, vilket bedömargruppen ser som positivt.

Trots att bedömargruppen ser att det finns svagheter för studenternas medverkan i sin utbildning konstaterar bedömargruppen att målet uppfylls i och med att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Att fortsätta arbetet med att få studenter att engagera sig i utbildningen ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att studenterna har goda möjligheter att aktivt medverka i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande både genom formella och informella vägar. Bedömargruppen ser utifrån underlaget att det finns anledning att arbeta vidare med att försöka öka studentdeltagandet i utvärderingar, samt att även utveckla arbetet med den återkoppling som ges. Som goda exempel ser bedömargruppen de ansträngningar som görs för att implementera de önskemål om förändringar i utbildningen som studenterna framfört och hur lärosätet aktivt arbetar för att nå ut till studenterna och samla in deras synpunkter under de perioder de befinner sig på campus.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)