Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studentinflytandet beskrivs i självvärderingen utifrån tre områden: Det formella inflytandet, tillgång till information och möjligheter att framföra kritik. På alla tre områdena finns väl utformade och genomtänkta former för inflytande. Studenter finns representerade i styrelser och programråd och de erbjuds även utbildning med avseende på uppdragen.

Det tredje området, att få möjlighet att uttrycka synpunkter, tillgodoses främst via centrala webbaserade standardiserade kursvärderingar. Problemen här är desamma som på många andra lärosäten: svarsfrekvensen är låg, studenterna upplever en "utvärderingströtthet" med många korta kurser på en termin och de upplever inte att deras utvärdering "leder till något" eftersom resultatet främst kommuniceras med de studenter som går kursen vid efterföljande tillfälle. Att tydligare kommunicera föregående kulls kursvärderingar ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Utbildningen har dock utvecklat kompletterande metoder, som bland annat innefattar avstämning under kursens gång och terminsvisa så kallade fokussamtal med valda representanter för utbildningen. Ur ett studentperspektiv bör dessa åtgärder ses som bra eftersom studenterna på så vis kan påverka sin utbildning (inom rimliga gränser) även på kort sikt. Samtidigt finns en risk att den redan låga svarsfrekvensen på de digitala kursvärderingarna kan bli ännu lägre om studenterna upplever att de redan framfört sina åsikter, något bedömargruppen menar att lärosätet bör hålla uppsikt över.

Sammantaget framstår möjligheterna till studentinflytande som goda och lärosätet arbetar aktivt med att förbättra de områden där studentaktiviteten är låg eller där studenterna är mindre nöjda. Bedömargruppen ser positivt på de kompletterande åtgärderna, men rekommenderar samtidigt att lärosätet är uppmärksam på att studentsynpunkterna från dessa alternativa former bör tas tillvara på ett mer systematiserat sätt för att resultaten ska kunna påverka i mer generell mening och inte stanna i den enskilda kursen. Det är också särskilt positivt att studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen som utses av studentkåren får utbildning kring sina uppdrag.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

De former som finns för studenters möjligheter att delta, få tillgång till information och kunna framföra kritik är väl utformade och genomtänkta. I de fall då studenter visar sig vara mindre aktiva i dessa avseenden har lärosätet vidtagit adekvata åtgärder för att öka studenternas aktivitet och deltagande. Att tydligare kommunicera föregående kulls kursvärderingar ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)