Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Det framgår av självvärderingen och intervjuerna att lärosätet har övergripande rutiner och forum för att möjliggöra såväl formellt som informellt studentinflytande. Lärosätet lyfter fram programrådet som den viktigaste arenan för studentinflytande och kvalitetsutveckling, men även återkommande programdagar. Bland studenterna utses även så kallade kursambassadörer som samarbetar med kursexaminatorerna för att skapa mer direkt studentinflytande under pågående kurser.

Förhoppningen är att studentambassadörerna även ska kunna öka deltagandet i och användningen av kursvärderingarna. Som komplement till högskolegemensamma utvärderingar genomför lärarna själva också olika typer av kursvärderingar under kursernas gång, vilket lärosätet uppger har lett till konkreta förändringar som har kommit studenterna till del. Lärosätet redovisar konkreta exempel på åtgärder man har vidtagit som en följd av synpunkter från studenter. Bedömargruppen uppfattar åtgärderna som adekvata.

Det framkom i intervjuerna att programrådet är aktivt, att det finns möjligheter till studentpåverkan och att många förändringar i utbildningsstrukturen har tillkommit via förslag från studenterna.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Lärosätet har till exempel omstrukturerat vissa kurser och undervisningsmoment efter önskemål från studenterna vilket ses som ett gott exempel på studenternas möjligheter till påverkan. Bland studenterna utses även så kallade kursambassadörer vilka samarbetar med kursexaminatorerna för att skapa mer direkt studentinflytande i utbildningen. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och forum för att möjliggöra såväl formellt som informellt studentinflytande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)