Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Kristianstad
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Utifrån underlagen bedöms studenterna ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Detta sker på olika sätt, till exempel genom representation i beslutande organ, genom deltagande i kontinuerliga utvärderingar och i dialogmöten. Det framkommer dock att studenternas eget intresse för delaktighet brister. Lärosätet har påbörjat ett närmare samarbete med studentkåren för att hitta effektiva sätt att engagera studenterna, vilket bedömargruppen ser som positivt.

Lärosätet har olika strategier för att studenterna ska ta ansvar för sitt lärande och sin motivation. Det finns också strategier för att lärosätet ska förbättra sina arbetssätt kring studentinflytande. Därför har man exempelvis särskilda studentdialoger där programområdesansvarig är sammankallande. Studenternas uppslutning är svag, men när det gäller det informella studentinflytandet är det lättare att engagera studenterna. Här använder lärosätet olika tekniker som är direkt anpassade till undervisning, individ och grupp. Lärosätet använder en lärplattform där lärare och studenter kommunicerar och där lärosätet informerar om kursernas innehåll. Därmed kan frågor på kursnivå fångas upp direkt och studenterna har möjlighet att ställa frågor. Bedömargruppen ser detta som ett gott exempel på studentinflytande i undervisningen.Vidare har studenterna formell representation i nämnder, och lärosätet genomför strategiska studentdialoger regelbundet. Sammantaget anser bedömargruppen att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Utbildningen beaktar ett studentperspektiv på många sätt, i såväl formella som informella avseenden. Studenterna har möjlighet att vara delaktiga och kan påverka utbildningen. Bedömargruppen vill särskilt lyfta att lärosätet möjliggör reell och direkt möjlighet för studenterna att kommunicera med lärarna om kursers innehåll, exempelvis genom direkt återkoppling till lärarna.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)