Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Kristianstad
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Studenterna förbereds för samarbete med olika lärargrupper i sin kommande yrkesutövning genom olika projekt och tillfällen där de får träffa studenter inom andra utbildningar och program. Dessutom får studenterna interagera med verksamma lärare. Ur ett studentperspektiv ger satsningen på starkare samarbete med handledare avsevärt bättre förutsättningar för god beredskap att möta det framtida arbetslivet. Bedömargruppen anser att ett gott exempel är det gemensamma projektet mellan grundlärarstudenter och speciallärarstudenter, som förmodligen ger ett stort utbyte mellan de olika studentgrupperna. Ett annat gott exempel som lärosätet beskriver är handledarträffar där handledare bjuds in till lärosätet för workshops och föreläsningar och där även studenter deltar under delar av dagen. På detta sätt stärks samverkan mellan lärosäte och skola, vilket bedömargruppen ser som positivt.

Utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. I självvärderingen beskriver lärosätet tre olika projekt där relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Ambitioner finns att starta ett programråd specifikt för utbildningen med inriktningen årkurs F-3 för att uppdatera utbildningen i förhållande till fältet. Det ser bedömargruppen som goda exempel på aktiviteter för att stärka utbildningens kvalitet.

En svaghet är utbildningens bristande samverkan med arbetsgivare och fackrepresentanter under utbildningstiden. Lärosätet förtydligar att det är viktigt med arbetslivsrepresentanter och att detta ska få större plats i utbildningen. Bedömargruppen ser detta som ett utvecklingsområde.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. Samverkan med det omgivande samhället och med arbetslivet är tillfredsställande. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram de olika aktiviteter som utbildningen erbjuder studenterna för att de ska kunna möta det föränderliga arbetslivet, som exempelvis aktiviteter där studenterna interagera med verksamma lärare, gemensamma projektet mellan grundlärarstudenter och speciallärarstudenter och handledarträffar där handledare bjuds in till lärosätet för workshops och föreläsningar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)