Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Mittuniversitetet
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studenterna erbjuds representationsplats genom studentkåren i alla beslutande och beredande organ. Det innebär att studenterna redan erbjuds platser i programrådet, i SAOL (Institution för svenska språket), i ämneskollegierna, i övningsskoleprojektets styrgrupp och i det regionala utvecklingsnätverkets ledningsgrupp. Platserna är dock inte fyllda. I självvärderingen anger lärosätet campus-distansmodellen och bristande information som möjliga orsaker. Ett utvecklingsområde är att öka studentrepresentationen i de organ som är tillgängliga för studenterna. Lärosätet gör informationssatsningar i samråd med studentkåren. Underlagen är tydliga med att lärosätet genomför kursvärderingar, men med liten respons från studenterna. Lärosätet sammanställer utvärderingar och åtgärdsförslag och återkopplar sedan till studenterna. Utvärderingarna läggs även ut på lärplattformen Moodle, och dialog med studenterna tycks ha hög prioritet. Sammantaget visar underlagen att studenternas erbjuds informellt inflytande.

Intervjuerna bekräftade behovet av att arbeta mer med information och återkoppling för att få en bättre struktur på studentinflytandet. Bedömargruppen bedömer att studenterna får adekvata möjligheter att vara aktiva och att påverka utbildningens innehåll och upplägg.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att studentperspektivet är tillfredsställande beskrivet i självvärderingen.

Det finns formella kanaler för studentinflytande i utbildningen, men utmaningen är att platserna inte är fyllda. När det gäller det informella inflytandet bedömer bedömargruppen att studenterna får adekvata möjligheter att vara aktiva och att påverka utbildningens innehåll och upplägg. Bedömargruppen bedömer att utbildningen har tillfredsställande intentioner och planer, men ser ett behov av att man arbetar ytterligare med information och återkoppling för att få en bättre struktur på studentinflytandet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)