Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Mittuniversitetet
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Av självvärderingen framgår att det regionala utvecklingsnätverket (RUN) gör det möjligt att samordna utbildningens utveckling med forskningsanknytning i skola, fritidshem och förskola. RUN har avtal med regionens 19 kommuner och i RUN:s brobyggande ingår att finansiera och bedriva forskningsprojekt i samverkan mellan universitetet och kommunala aktörer. Prioriterat under 2018 var systematiskt kvalitetsarbete, kompetensförsörjning samt inkluderande skola. Lärosätet arbetar aktivt med en arbetsmarknadsdag och seminarier för rekrytering och kompetensväxling. RUN stöder kommunernas arbete för att vidareutveckla hur nyanlända elever bäst ska tas emot och utbildas.

Samverkan med lärosäten utanför Sverige pågår och för närvarande finns avtal i Norden samt inom östra, västra och södra Europa. Dessutom har lärosätet ett kontaktnät med förskolor, fritidshem och skolor i fyra världsdelar. Det är alltså möjligt för studenterna att söka verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i utlandet. I självvärderingen nämner lärosätet en modell med övningsskoleområden. Studenterna kan bredda sina erfarenheter tack vare detta eftersom de får möta olika handledare och göra VFU på mer än en skola. De kan också ansöka om att förlägga sin praktik utanför övningsskoleområdet, exempelvis på skolor med många nyanlända eller utomlands. Handledare utanför övningsskolorna har i allmänhet fyra dagars utbildning som handledare. En utmaning är de VFU-platser som finns utanför regionen där man inte kan säkerställa handledarkompetensen eller ordna VFU-besök från lärosätet. Detta försöker nu lärosätet motverka genom striktare regelverk. Vidare framkommer det av underlagen att lärosätet har kontakt med alumner bland annat för att locka till sig manliga studenter.

Sammantaget anser bedömargruppen att relevant samverkan sker med det omgivande samhället. En styrka är kursutbudet och fortbildningen för verksamma fritidspedagoger. Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Det framgår av självvärderingen att lärosätet har en relevant samverkan med det omgivande samhället. I synnerhet påverkar lärosätet regionens skolutveckling via lärarfortbildningar eller forskningsprojekt. Regionen har en stark position i samverkan med lärosätet, men utbildningen har även en internationell samverkan. Bedömargruppen anser att relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)