Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Kontakten med skolfältet är stark och förankrad via VFU-avtal med olika skolhuvudmän enligt självvärderingen. En av de bärande idéerna i avtalen är att studenterna om möjligt genomför verksamhetsförlagd utbildning vid samma skola under hela sin utbildningstid. För studenterna innebär det kontinuitet, kvalitet och gynnsamma förutsättningar för progression. Om en student vill se någon annan närliggande verksamhet under sin verksamhetsförlagda utbildning så rekommenderas studenten att göra en "utflykt". En "utflykt" innebär att studenten kan delta i en annan verksamhet under en begränsad tid men att studenten behåller lärarledd undervisning under denna tid.

Högskolan medverkar i den försöksverksamhet kring praktiknära forskning som bedrivs med Uppsala universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet och Göteborgs universitet som samordnande parter. Detta innebär ett nära samarbete med skolhuvudmännen. I nuläget är det arbetet inne i en organiserande och kulturbyggande fas där samverkansytor såväl inom högskolan som externt håller på att ta form, men det har ytterligare stärkt ambitionen och samtalen om vikten av att professionsinrikta såväl forskning som grundutbildning. Via det regionala samverkansorganet RucX finns en plattform för samverkan, utveckling och forskning. Flertalet av de forskningsprojekt som bedrivs vid lärosätet sker i nära samverkan med aktörer vid regionens skolor och förskolor.

Ett annat exempel som lärarna vid utbildningen poängterar vid intervjuerna är att de undervisande adjungerade adjunkterna, med sin bas i skolfältet, ger studenterna adekvat inblick i exempelvis praxis för bedömning och betygssättning i relation till den senast införda betygsskalan, nytt centralt innehåll samt kunskapskrav. Lärarna menar att de adjungerade adjunkternas undervisning om detta ger en relevant förberedelse för det kommande arbetslivets förändrade villkor. Bedömargruppen bedömer att ovanstående sammanfattningsvis visar på relevanta aspekter av en god samverkan med skolfältet som gör utbildningen användbar och ger studenterna en beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen bedömer att samverkan med arbetslivet är god och utbildningen ger studenterna en beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Ett exempel är den samverkansstrategi utbildningen har för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Där knyts studenterna till samma skolenhet under alla sina VFU-perioder, vilket borgar för en kontinuitet, kvalitet och framförallt för att säkerställa progression i studenternas lärande. Försöksverksamheten kring praktiknära forskning är ett annat exempel på hur lärosätet samverkar nära med skolhuvudmännen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)