Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Lärarutbildningen leds ytterst av lärarutbildningens ledningsgrupp med ledamöter som akademichef, utbildningsledare, chefen för pedagogiskt utvecklingscentrum samt aktuella avdelningschefer. Till gruppen adjungeras också ett antal andra funktioner vid olika tillfällen. Gruppen har strategidagar en gång per termin för mer långsiktiga strategi- och planeringsfrågor. I denna grupp saknas dock studentrepresentanter, vilket gör att studenterna saknar representation i ett centralt beredande organ. Bedömargruppen förutsätter att lärosätet åtgärdar detta.

Med undantag för att det saknas studentrepresentation i lärarutbildningens ledningsgrupp säkerställer lärosätet att studenterna har inflytande i formella strukturer. Till exempel utser studentkåren studentrepresentanter som sitter med i beredningsgrupper för revidering av kursplaner och i områdesnämnden för utbildningsvetenskap. Vidare har studenterna en viktig roll i interna kvalitetsgranskningar. Utbildningen genomför kursvärderingar, och efter avslutad utbildning får studenterna göra en programvärdering. Lärosätet konstaterar dock att svarsfrekvensen på kursvärderingarna är låg. För att ge studenterna bättre förutsättningar för att aktivt delta i att utveckla utbildningarna inrättade lärosätet höstterminen 2017 ett programråd med studentrepresentanter från

varje termin.

I självvärderingen framkommer goda exempel på studenternas möjlighet att påverka utbildningens innehåll i ämnena svenska och matematik. Till exempel har lärosätet ändrat kursupplägget för att skapa utrymme för mer grammatik i svenskämnet. I matematikämnet har man på motsvarande sätt skapat utrymme för mer kunskaper om praktiska undervisningsmetoder. Lärosätet lyfter också fram de goda informella kontakter som finns med studenterna genom kontakter med lärare, kursansvariga och programansvariga. De synpunkter som kommer fram i dessa kontakter rör ofta undervisningens

praktiska genomförande.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Lärosätet arbetar aktivt med kurs- och programvärderingar, vilket ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med utbildningen. Dessutom finns studentrepresentation i formella organ vid lärosätet. Ett undantag är lärarutbildningens ledningsgrupp, där studentrepresentation saknas trots att

det är ett centralt beslutande organ. Bedömargruppen förutsätter att lärosätet åtgärdar detta.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)