Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Grundlärarexamen II
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Utifrån självvärderingen gör bedömargruppen bedömningen att samverkan och arbetslivets perspektiv är centralt i utbildningen sedan en längre tid. Det finns en väletablerad och nära samverkan med huvudmännen i regionen. Bedömargruppen ser samverkan mellan lärosätet och arbetslivet som ett styrkeområde. Grunden för samverkan ligger i kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen, men det finns även flera andra exempel på samverkan. Lärosätet organiserar till exempel ämnesdidaktiska nätverk och forskningscirklar inom ämnena, och man arbetar också med gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt där problemställningen ofta kommer från verksamheten. Lärosätet organiserar även magisterutbildning för att verksamma lärare och skolledare ska kunna meritera sig för forskarutbildning. Utöver detta bedriver lärosätet en samfinansierad forskarskola kallad Skolnära, och man har tagit en aktiv del i arbetet med Skolverkets satsningar lärarlyftet, läslyftet och matematiklyftet.

Vidare har lärosätet ingått i den statliga försöksverksamheten med övningsskolor. Det senaste samverkansprojektet är sprunget ur erfarenheterna från övningsskoleprojektet och består i den arbetsintegrerade lärarutbildning som lärosätet bedriver i samverkan med skolhuvudmän i regionen. De första studenterna påbörjade sin utbildning höstterminen 2017 och utbildningen finns som

grundlärarutbildning med inriktningen årskurs 4-6 i matematik och naturorienterande ämnen.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen ser samverkan mellan lärosätet och arbetslivet som ett styrkeområde för utbildningen. Det finns flera exempel på samverkan även utanför den verksamhetsförlagda utbildningen. Lärosätet och dess samarbetspartner arbetar bland annat med gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, och i det senaste samverkansprojektet har lärosätet startat en

arbetsintegrerad lärarutbildning i samverkan med skolhuvudmän i regionen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)