Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Kristianstad
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studenterna erbjuds möjlighet att på olika sätt, och på olika nivåer, påverka kurser och utbildningens helhet på kort och lång sikt. Studenterna har också möjlighet till såväl formell representation i nämnder och programråd som informellt inflytande genom kursvärderingar och dialogmöten. Lärosätet erbjuder studiestöd, exempelvis i form av stöd för att hjälpa studenter att förstå lärandemålen. Utbildningen ser ett problem med låg svarsfrekvens vid utvärderingar, och diskuterar hur de kan främja intresset för studentinflytande.

Eftersom lärosätet har uppmärksammat att många studenter kommer från studieovana hem erbjuds ett särskilt introduktionsmoment där studenterna får möjlighet att analysera och förstå utbildningen och dess lärandemål. Bedömargruppen anser att detta är ett bra initiativ. Ett annat gott exempel är de studentdialoger som genomförs två gånger per läsår. Vid dialogerna träffas studentrepresentanter och programansvarig, och studenterna har då möjlighet att lyfta fram synpunkter och förslag till förändringar.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Studenterna erbjuds möjlighet att på olika sätt, och på olika nivåer ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna erbjuds såväl formell representation i nämnder och programråd som informellt inflytande genom kursvärderingar och dialogmöten. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram att lärosätet möjliggör för studenter från studieovana hem att tidigt komma in i utbildningens struktur och upplägg genom ett introduktionsmoment. Ett annat gott exempel är de studentdialoger som genomförs två gånger per läsår. Vid dialogerna träffas studentrepresentanter och programansvarig, och studenterna får då möjlighet att lyfta fram synpunkter och förslag till förändringar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)