Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Kristianstad
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant, formaliserad samverkan sker med verksamheter inom det fritidspedagogiska området, till exempel genom gemensamma träffar för handledare och studenter. I självvärderingen beskriver lärosätet olika initiativ som främjar samverkan med det omgivande samhället, bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), inspirationsdagar, yrkesrelaterad forskning och alumnverksamhet. Lärosätet bjuder in VFU-handledare till handledardagar som genomförs tillsammans med studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på samverkan mellan akademin och arbetslivet. Vidare genomförs även inspirationsdagar för alumner, studenter och lärare för att främja erfarenhetsutbyte och för att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Samverkansprojekt mellan olika utbildningar bedrivs som temaarbete, vilket bedömargruppen ser som ett bra initiativ.

Utifrån underlagen anser bedömargruppen att lärosätet främjar en god samverkan mellan lärosätet och VFU-handledare. Det sker exempelvis genom att handledarna har möjlighet att delta när studenterna presenterar sina självständiga arbeten, och genom de gemensamma handledardagar som genomförs i lärosätets regi. Representanter från fritidshemsverksamheten finns i programrådet, vilket också är positivt för att stärka samverkan mellan akademin och arbetslivet. För närvarande finns ingen central alumnverksamhet, men alumnverksamheten lever kvar i enskilda årskullar. Bedömargruppen ser detta som något för lärosätet att arbeta vidare med, och lärosätet har också uppmärksammat detta som ett utvecklingsområde.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömningsområdet ses som tillfredsställande. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram de olika aktiviteter som studenterna erbjuds för att kunna möta det föränderliga arbetslivet, exempelvis inspirationsdagar där alumner, lärare och studenter medverkar. Bedömargruppen noterar också det samarbete mellan skolor och akademi som lärosätet lyfter fram som positivt för att främja samverkan med det omgivande samhället och för att ytterligare stärka utbildningens användbarhet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)