Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studenterna får goda möjligheter att ta en aktiv roll och påverka utbildningen genom att finnas representerade i alla beslutande och beredande organ: i styrelsen, i föreståndarens beslutsmöte (beslutande) samt i programrådet och lärarutbildningsrådet (beredande). På institutionsnivå finns studentrepresentation i prefektens beslutsmöte samt i motsvarande beredande organ, exempelvis utbildningsråd. Lärarstudenterna har dessutom en egen sektion som arbetar för att tillvarata lärarstudenternas intressen och föra deras talan. Två gånger per år, i maj och december, för lärosätets ledning och studentorganisationen en dialog om arbetet med uppföljnings- och åtgärdsplanen. Utifrån förslag från studentkåren har lärosätet valt att prioritera olika former av utvecklingsarbete kopplat till verksamhetsförlagd utbildning, och fört in det som ett särskilt strategiskt mål i sin verksamhetsplan. Lärplattformen Cambro är ett exempel som ger studenterna möjlighet att ta del av information vad gäller utbildningens kvalitetsarbete och bland annat genomförda programanalyser.

Studenterna får möjlighet till informella dialoger med föreståndaren två gånger per termin. Dialogernas syfte är att fånga upp studenternas synpunkter på utbildningen och vid behov föreslå förändringar. Studenterna har även tillgång till informella dialoger på institutionsnivå. Mittprogramvärderingen ger studenterna möjlighet att förändra eller förbättra något i sin utbildning, exempelvis undervisningsformer eller arbets- och examinationsformer, inför den avslutande delen av sin utbildning. Denna avstämning ger lärosätet värdefulla möjligheter att vid behov kunna vidta åtgärder och genomföra justeringar för en kull programstuderande för att stärka deras arbete och lärande under utbildningens gång.

Lärosätet ser en låg svarsfrekvens på kursvärderingar vilket har lett till en plan att vid kursstart tydliggöra vikten av att studenterna tar del av och fyller i kursvärderingar för att kunna få ett reellt inflytande. Ett konkret exempel på åtgärd utifrån utvärderingar från studenter är att lärosätet infört en ny kursstruktur för utbildningens inledande termin för att uppfylla studenternas önskemål om tydligare professionsanknytning.

Bedömargruppen gör den sammantagna bedömningen att studenterna får möjlighet att delta i såväl formell som informell utveckling av sin utbildning. En styrka vid lärosätet är studenternas formella inflytande som får tydlig effekt för studenterna.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Studenterna får goda möjligheter till reellt inflytande, eftersom lärosätet tar vara på utvärderingarna och gör det möjligt för studenterna att påverka för att förändra och utveckla kvaliteten på utbildningen. Studenterna får också möjlighet till visst informellt inflytande. Som gott exempel vill bedömargruppen lyfta fram hur utvärderingar från studenter resulterat i att lärosätet infört en ny kursstruktur för utbildningens inledande termin för att uppfylla studenternas önskemål om tydligare professionsanknytning.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)