Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Utöver representation i beslutande organ och råd som programråd, samt genomförande av kursutvärderingar, lyfter självvärderingen att lärosätet under 2018 har genomfört studentintervjuer och återkommande träffar med studentrepresentanter. Syftet är att ytterligare stärka samarbetet med studenterna och göra mer fördjupande utvärderingar. Dessa träffar är ett forum där studenter både kan göra sina röster hörda och få återkoppling på sådant som har diskuterats tidigare. Lärosätet utvärderar för närvarande initiativet och avgör därefter dess fortsättning. Självvärderingen nämner flera initiativ som skulle kunna öka studenternas inflytande genom både formella och informella mötesplatser och utvärderingsmodeller. Det återstår dock att realisera planerna och följa upp utfallet.

Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta fram är initiativet med studentfika, en informell mötesplats för lärare och studenter. Ett annat gott exempel som kan stärka kontinuiteten i mötet mellan lärosätesrepresentanter och studenter är möjligheten för de studenter som behöver extra stöd att träffa en och samma person.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Studenterna har möjlighet att medverka i beslutande organ och råd. Studenternas utvärderingar av utbildningens utformning och innehåll tas tillvara och leder till initiativ som kan stärka studenternas inflytande. Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta fram är initiativet med studentfika, en informell mötesplats för lärare och studenter.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)