Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Södertörns högskola
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Av självvärderingen framgår att studenterna kontinuerligt får reflektera över förskolans uppdrag ur historiska och politiska perspektiv, vilket ger en god grund för att möta förändringar i arbetslivet.

Med stöd i olika nätverk, bland annat Regionalt utvecklingscentrum, håller sig lärosätet uppdaterat om aktuella samhällsfrågor och behov. Det finns också ett etablerat samarbete med närliggande kommuner via Centrum för professionsutveckling med bland annat seminarieserier, fortbildningskurser och försöksverksamhet med övningsförskolor. Forskningscirklar där en grupp förskollärare, förskolechefer och forskare träffas på förskolan är en möjlighet för forskningsbaserad kompetensutveckling av förskollärare som förenar förskolläraryrkets praktiska erfarenheter och forskningens teoretiska kunskap. Erfarenhetsutbytet sägs också gynna de lärare som medverkar i forskningscirklarna. Dessutom bjuds gästföreläsare från olika myndigheter och praktiker in till olika kurser för att ge sitt arbetslivsperspektiv på olika frågor, vilket bedöms gynna studenternas omvärldsförståelse och beredskap att möta yrkeslivet. Detta förutsätter dock att studenterna får möjlighet att fördjupa sig i arbetslivets frågor också utifrån gästföreläsningarna, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde i utbildningen.

Ett gott exempel som bedömargruppen vill lyfta är samarbetet med Botkyrka kommun där studerande vid Svenska för invandrare deltar i förskollärarutbildningens kurser. Enligt självvärderingen har samarbetet fallit väl ut, och avsikten är att fortsätta och utveckla samarbetet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Utbildningen är utformad så att studenterna överlag får adekvata kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta för yrkesutövningen. Utbildningens styrka är den ständiga återkopplingen till praktiken och till de villkor som barn av i dag växer upp med. Det finns goda exempel på samarbeten med regioncentrum och kommuner, vilket skapar kontaktytor som är nödvändiga för utbildningens professionsanknytning.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)