Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Mittuniversitetet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studentrepresentanter bereds plats i alla förskollärarutbildningens beslutande och beredande organ. Ett utvecklingsområde är dock att öka studentrepresentationen i dessa organ. Lärosätet hävdar att det är svårt att rekrytera studenter, och som åtgärd informerar studentkårsrepresentanten och programansvarig studenterna vid varje läsårsupptakt. Lärosätet skickar också ut e-post i samarbete med studentkåren. Geografisk distans är en faktor som bidrar till svårigheterna att rekrytera representanter. Vidare har lärosätet haft svårt att nå ut med information till studenterna så att de får möjlighet att utöva sitt inflytande. Därför arbetar lärosätet med nya sätt att informera studenterna, och har därigenom hittat fler tillfällen än tidigare att informera om de möjligheter till inflytande som finns. Enligt självvärderingen har detta har gett resultat eftersom fler representationsplatser nu har börjat fyllas.

Studenternas perspektiv lyfts fram genom kursvärderingar och reflektionsutvärderingar. Ett exempel som visar att lärosätet lyssnar på studenterna är den temadag om jämställdhet som lärosätet genomförde hösten 2018. Förslaget uttrycktes via en kursvärdering. Andra exempel på uppföljnings- och utvärderingssystem där studenterna har inflytande är det så kallade nöjd student-indexet och alumnuppföljningar.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Studentrepresentanter bereds plats i alla förskollärarutbildningens beslutande och beredande organ. Ett utvecklingsområde är dock att öka studentrepresentationen i dessa organ. Det har varit svårt att rekrytera studenter till platserna, och lärosätet arbetar därför med nya sätt att informera studenterna. Lärosätet arbetar också med att informera om de möjligheter till inflytande som finns vid fler tillfällen än tidigare.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)