Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Mittuniversitetet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Det framgår av självvärderingen att lärosätet har gjort en mängd olika satsningar som gör att studenterna möter och samverkar med det omgivande samhället. Via satsningarna får studenterna möjlighet att ta del av och interagera med olika verksamheter som ger dem en variation av erfarenheter om arbetslivet. Därmed får studenterna också möjlighet att möta förändringar i arbetslivet. Lärarutbildningen har bland annat utvecklat en systematisk och långsiktig samverkan med regionens skolor, fritidshem och förskolor samt med det regionala utvecklingsnätverket (RUN). RUN bidrar med systematisk hantering och samordning av de utbildnings- och kompetenssatsningar som skolhuvudmännen efterfrågar. Det framgår också av självvärderingen att lärosätet i olika kurser bjuder in gästlärare från arbetslivet, och att studenterna besöker aktörer i omgivningen såsom museer.

Modellen med övningsförskoleområden öppnar för flexibla lösningar för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), speciellt för distansutbildningen och för studenter i glesbygdsområden. Det finns också möjlighet att göra VFU utomlands. Lärosätet utvärderar för närvarande övningsförskoleprojektet och kommer att revidera det. Nästan alla studenter inom förskollärarutbildningen placeras på en övningsförskola, vilket betyder att studenterna möter handledare där majoriteten har handledarutbildning. Lärosätet har hittills utbildat 1 600 handledare och målet är att alla handledare ska ha denna utbildning. Övningsförskolemodellen bidrar enligt lärosätet också till att studenter kan byta förskoleplacering under sin VFU. Därmed kan man tillgodose studenternas intressen, vilket gynnar både kunskapsutvecklingen och beredskapen för yrkeslivet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det framgår av självvärderingen att lärosätet har gjort en mängd olika satsningar som gör att studenterna möter och samverkar med det omgivande samhället.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)