Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Lärosätet bedöms verka för att studenterna tar en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen. Självvärderingen och intervjuunderlaget ger konkreta exempel på hur studenters synpunkter realiseras. Ett sådant exempel är att utbildningen satte in ytterligare ett litteraturseminarium när det vid ett kursråd framkom att litteraturen inte hade bearbetats tillräckligt. Exempel av detta slag stärker studentinflytandet.

Vidare framkommer det i såväl självvärderingen som i intervjuunderlaget att det finns studentrepresentanter i alla beslutande organ. Dialogmöten hålls varje termin, och enligt intervjuerna är de ett värdefullt forum för att göra olika röster hörda. Ett gott exempel är att dekanen har månatliga möten med studentkåren. Även lärosätets lärplattform och chatt bedöms möjliggöra för studenter att ta en aktiv roll i utbildningen.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Enligt självvärderingen och intervjuunderlaget verkar lärosätet för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen, vilket styrks med konkreta exempel. Det finns studentrepresentanter i alla beslutande organ. Studenterna bedöms ha möjlighet att både göra sina röster hörda och få dem beaktade formellt och informellt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)