Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Enligt bedömargruppen är utbildningens utformning och genomförande vad gäller arbetsliv och samverkan tillfredsställande. Argumenten är att det finns tydliga exempel på nära samverkan mellan lärosätet och arbetslivet genom att huvudmän, förskola samt att de lokala lärarutbildare som ansvarar för handledningen på den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklar utbildningen, håller den uppdaterad och bidrar till att den säkerställer och lever upp till arbetslivets krav.

Att studenterna arbetar i arbetslag även under den högskoleförlagda utbildningen bedöms som en god förberedelse för arbetslivet. Vidare bedöms lärosätet ha ett tydligt upplägg för den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket bidrar till nödvändig arbetslivskontakt för studenterna. I flera kurser inom den verksamhetsförlagda utbildningen organiserar man trepartssamtal där både lärarutbildare från fältet och lärosätet deltar i samtal med studenten. De lokala lärarutbildarnas, det vill säga handledarnas, kompetens kvalitetssäkras genom handledarutbildning och terminsträffar. Det ser bedömargruppen som en styrka. Även studenternas möjlighet till möten med arbetslivet genom fältstudiedagar värderas positivt. Vidare har skolchefer poster som externa ledamöter i lärarutbildningsnämnden, vilket är ytterligare exempel på nära samverkan.

Ett utvecklingsområde som bedömargruppen ser som viktigt är alumnverksamheten, som enligt självvärderingen är i sin linda. Det framkommer i underlaget att tidigare studenter i något enstaka fall har deltagit i undervisningen för att delge sitt perspektiv på arbetslivet.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Arbetslivsperspektivet bedöms som centralt i utbildningen, och enligt bedömargruppen samverkar lärosätet på ett tillfredsställande sätt med huvudmän och verksamma förskollärare för att utveckla utbildningen, hålla den uppdaterad och säkerställa att utbildningen tydliggör de krav och förväntningar som arbetslivet ställer på en förskollärare.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)