Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

En styrka som framkommer i självvärderingen är att studenterna får möjlighet att aktivt påverka delar av utbildningen, till exempel inlämning av uppgifter och schemaändringar. Studenterna har också möjlighet att påverka aktivt såväl informellt genom samtal med lärare som formellt genom systematiska program- och kursvärderingar. Dessutom är studenterna representerade i områdesnämnden. Dock finns i dagsläget ingen student från just förskollärarutbildningen i områdesnämnden.

Studenterna får även möjlighet att påverka utbildningsplanerna. En styrka är också att lärosätet poängterar behovet av ett studentprogramråd för att påverka det omstruktureringsarbete som lärosätet står inför. Studentprogramrådet skulle också kunna fokusera på studenters frånvaro i utbildningen. Både självvärderingen och intervjuerna ger intryck av att det finns en nära relation mellan studenter och lärare. Exempelvis håller man avsiktligt seminariegrupperna små, så att varje student ska få talutrymme.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen vill särskilt lyfta den nära relation mellan student och lärare som uttalas både i självvärderingen och i intervjuerna, och att studenterna får möjlighet till både informellt och formellt inflytande. Som ett gott exempel på Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande vill bedömargruppen framföra införandet av studentprogramråd med två studentrepresentanter från samtliga antagningsomgångar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)