Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Bedömargruppen bedömer att det i självvärderingen och vid intervjuerna framkommer argument för att lärosätet säkerställer att studenterna får beredskap att hantera förändringar i arbetslivet. Det sker exempelvis genom att studenterna uppmärksammas på hur det pågående arbetet med en ny läroplan för förskolan speglar de förändringar som sker i förskoleverksamheten.

Lärosätet samverkar med det omgivande samhället genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, som är lärosätets och skolhuvudmännens gemensamma regionala organ för forskning, skolutveckling och lärarutbildning. Här finns aktiviteter och arenor som är skapade för samverkan och samarbete, till exempel verksamhetsförlagd utbildning, forskningscirklar, alumnverksamhet, magisterutbildning, uppdragsforskning respektive uppdragsutveckling och forskarskolor. Bedömargruppen vill särskilt lyfta styrkan att lärosätet på ett medvetet sätt har uppmärksammat frågan om hur man kan fånga upp aktuella skeenden inom förskolans område. Lärosätet ser också detta som ett framtida utvecklingsområde för utbildningen. Ytterligare en styrka är lärosätets webbaserade undervisningsformer, som uppskattas av alumner.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Det framgår av självvärderingen och intervjuerna att lärosätet säkerställer studenternas beredskap att hantera förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället, framför allt genom det regionala organet Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna. Bedömargruppen vill särskilt lyfta styrkan att lärosätet på ett medvetet sätt har uppmärksammat frågan om hur man kan fånga upp aktuella skeenden inom förskolans område. Lärosätet ser också detta som ett framtida utvecklingsområde för utbildningen. Ytterligare en styrka är lärosätets webbaserade undervisningsformer, som uppskattas av alumner.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)