Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen 7-9 modersmål: arabiska Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Ämneslärarexamen ht
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv

Bedömargruppen anser att arbetslivets perspektiv är väl inkluderat i utbildningen. Det finns en nära samverkan mellan lärosätet och skolhuvudmännen under hela utbildningen, särskilt under VFU: n. Skolhuvudmännen finns också representerade i områdesnämnden för utbildningsvetenskap där beslut och revideringar av utbildningsplaner äger rum, liksom systematiska uppföljningar av samtliga lärarutbildningar på högskolan. På detta sätt säkerställs att information som är viktig för utbildningens utveckling i ett arbetslivsperspektiv inhämtas och används. Omfattande alumnundersökningar genomförs två år efter avslutad lärarutbildning där alla studenter får svara på enkätfrågor angående hur de värderar sin utbildning och hur väl den förberett dem för yrkeslivet. Denna information ger lärosätet möjligheter att utveckla och stärka utbildningen utifrån de krav som arbetslivet ställer på lärare. Utöver det samarbete med skolor som sker under VFU: n kommer studenterna även att ha 2-3 fältdagar i skolorna per termin och ges där möjlighet till en kontinuerlig kontakt med skolorna, samt får ytterligare insyn i skolornas arbete. Dessa aktiviteter ser bedömargruppen som främjande för att studenterna ska förberedas för ett föränderligt arbetsliv. Utbildningen är användbar och främjar definitivt anställningsbarheten. Det råder stor brist på modersmålslärare och initiativet till utbildningen emanerar från arbetslivets behov. Intervjuerna stärkte än mer den bilden: målsättningen är att höja modersmålslärarnas kompetens och anställningsbarhet i den svenska skolan. Vid intervjuerna framkom också att de utmaningar som arbetslivet idag ställer på modersmålslärare, till exempel i arbetet med heterogena elevgrupper, är ett centralt innehåll i de flesta ämneskurserna. Kurserna syftar till att ge modersmålslärarna verktyg att hantera dessa utmaningar. Också utifrån denna praktiska orientering är arbetslivets perspektiv tillgodosett i utbildningen. Sammantaget ger detta bilden av en utbildning som är användbar och som på flera sätt förbereder för ett föränderligt arbetsliv.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman