Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen 7-9 svenska som andraspråk Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Ämneslärarexamen ht
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

Bedömargruppen anser att studentperspektivet är inkluderat i utbildningen genom kurs- och programutvärderingar samt genom möjligheter till påverkan av undervisningsformer och examination. Studenterna är också representerade i programrådet. Av ansökan framgår att studenterna i flera kurser får påverka innehållet under den egna lärandeprocessen. Under intervjun framkom att studenterna på så sätt anser sig ha en ansenlig möjlighet att påverka sin utbildningssituation vid Högskolan Väst. Ett bristande deltagande i kursutvärderingssystemet kompletteras med möjligheter till att i undervisningen via en öppen dialog med ansvariga lärare påverka undervisningen samt examinerande moment. Programledningen beskrev dessutom hur studenternas synpunkter tas tillvara i en kursrapport som fullföljs varje termin för att via lärare och programråd utveckla befintliga kurser. Det framkom även att studenternas tillgång till samtal med undervisande lärare, i och med skolans koncentrerade yta, inverkade positivt på studenternas möjligheter att påverka sin undervisning. Programledningen klargjorde under intervjun att det varje termin sammanställs en kursrapport som används både direkt i pågående kurs och indirekt via programråd.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman