Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen 7-9 svenska som andraspråk Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Ämneslärarexamen ht
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

I ansökan framstår jämställdhetsperspektivet som underordnat ett mer övergripande mångfaldsperspektiv, och är inte specifikt adresserat. Under intervjuerna framkom dock att ett antal åtgärder vidtagits för att utveckla jämställdhetsperspektivet vid Högskolan Väst. Lärosätets lärare har genomgått fortbildningar inom områden som rör normkritik samt intersektionalitet och de innehar nu kunskaper som överförs till undervisningen.

Lärarlistan uppvisar en relativ jämvikt mellan män och kvinnor. En positiv förändring har skett vad gäller fördelningen män/kvinnor bland studenterna. På ett långsiktigt och verksamhetsnära plan synliggörs studenternas arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen under VFU-perioden. Det framkommer på så sätt att ett övergripande jämställdhetsperspektiv tillämpas på Högskolan Väst och bedömargruppen anser därför efter intervjuerna att jämställdhetsperspektivet är tillfredsställande. Vi förordar emellertid ett tydligare framskrivet jämställdhetsperspektiv i kursplanerna.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman