Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Specialpedagogexamen Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Ansökan avslås
Publicerad: 2019-02-05
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Karlstads universitet - Specialpedagogik
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

Studenterna som deltog under lärosätesintervjun har gått speciallärarprogrammet på Karlstads universitet. De har således ingen erfarenhet av specialpedagogutbildningen, som ansökan behandlar. Det planeras dock en samläsning inom programmen för speciallärare och specialpedagoger, där studenterna från respektive program kommer att mötas och dela erfarenheter.

I ansökan framgår att studenterna har inflytande över kursernas utformning, innehåll och genomförande genom kursutvärderingar samt har möjlighet att delta i ett programråd. Utvärderingsverktyget är lärosätesgemensamt och webbaserat. Kursutvärderingarna sker digitalt efter avslutad kurs och analyseras av kursansvarig lärare. Vid avslutat program sker utvärderingen på plats. Resultatet av utvärderingarna kommer följande års studenter till gagn.

Vid lärosätesintervjun bekräftades att studenterna fått möjlighet att delta i utvärderingar av kurserna inom utbildningen. Det framhölls även att institutionen tagit hänsyn till särskilda önskemål som framkommit utanför utvärderingarna gällande de så kallade fysiska träffarna, alltså delarna av utbildningen med studenterna på plats vid lärosätet. Vidare redogjordes för att det finns en god kontakt mellan lärare och studenter. Lärarna upplevdes tillgängliga dels vid fysiska träffar samt via studentplattformen. De fysiska träffarna ansågs innehållsrika och relevanta i förhållande till innehållet i utbildningen. Här hade studenterna utövat visst inflytande över programmets upplägg för de dagar studenterna ses på lärosätet.

Studenterna upplever att det finns en progression och en röd tråd genom utbildningen. Dock gavs inga konkreta exempel på utbildningens progression.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson