Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Specialpedagogexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ansökan avslås
Publicerad: 2019-02-05
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Karlstads universitet - Specialpedagogik
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Både som studerande och senare som yrkesverksam som specialpedagog sker möten med både flickor och pojkar, kvinnor och män, vilket innebär att det är positivt om både lärare som utbildar specialpedagoger och yrkeskåren består av båda könen. Den stora andelen kvinnliga studenter vid specialpedagogprogrammen, vilket senare avspeglas i yrkeskåren, kan anses utgöra en angelägenhet för alla lärosäten.

I ansökan framgår att lärosätet arbetar strategiskt med att försöka attrahera fler män att söka till specialpedagogutbildningen. Strategin för att locka män till utbildningen beskrevs vid intervjuerna framför allt som ett arbete med att på mässor ha ett särskilt fokus på tänkbara manliga studenter. Vid lärosätesintervjuerna framgick vidare att det finns en medvetenhet kring könsförhållanden i utbildningen och vid rekryteringen av personal. Utnyttjande av personliga nätverk bland befintlig personal angavs som ett exempel på att försöka få fler män att söka lärartjänster när sådana utlyses. Det framkom vidare att utbildningen genom innehåll och utformning lägger an ett genusperspektiv på elever i behov av särskilt stöd. Sammantaget har lärosätet tagit frågan kring jämställdhet i utbildningen i beaktande i sin ansökan.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson